Politika privatnosti

Politikom privatnosti obrt ADMIN obrt, vl. Marina Nogalo, štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti ADMIN obrt, vl. Marina Nogalo transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Osobni podaci:

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:

Prema Uredbi, obrada znači - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:

ADMIN obrt, vl. Marina Nogalo prikuplja isključivo osobne podatke koje Korisnik upisuje svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme. Prikupljanje podataka nužno je za uspostavu kontakta Gosta i Oglašivača i korištenje usluge. Neke podatke prikupljamo automatski korištenjem web kolačića – više možete pročitati u odjeljku web kolačići.

Svrha i uvid:

Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su oglašivači i renomirane organizacije iz EU koje ADMIN obrt, vl. Marina Nogalo angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to knjigovodstva, izrade web stranica i hostinga opreme te Google Analytics u anonimiziranom obliku koji prikuplja informacije o posjetima stranici. Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih tijela.

Web kolačići:

Stranice koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.
Stranice koriste Google Analytics u ANONIMIZIRANOJ verziji na način da Google ne dobiva punu IP adresu te ne preuzima osobne podatke.
Brisanje i blokiranje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Napominjemo da blokiranjem svih kolačića može dogoditi da stranice neće biti adekvatno prikazane. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/

Čuvanje i zaštita:

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Molimo primite na znanje da niti jedan website nije 100% siguran te mi stoga težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja pa preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.

Prava ispitanika:

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:
a) Pravo na pristup podacima
Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo. 
b) Pravo na ispravak
U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene. 
c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
d) Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
e) Pravo na prenosivost podataka 
Ukoliko se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ukoliko zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.  
f) Pravo na prigovor 
U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
g) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu 
Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
h) Pravo na povlačenje privole
Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

 

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:
elektronskim putem na e-mail adresu: info@vip-apartmani.hr
pisanim putem PREPORUČENOM pošiljkom na adresu obrt ADMIN obrt, vl. Marina Nogalo, 35000 Slavonski Brod, Marinci 68, Hrvatska

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

 

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:
Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite info@vip-apartmani.hr.

 

Kontakt:
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:
ADMIN obrt, vl. Marina Nogalo
35000 Slavonski Brod, Marinci 68
Hrvatska
Telefon: +385 (0) 91 226 5581

Newsletter prijava

Unesite e-mail za dobivanje naših novosti

Partner HrvatskaApartmani.HR

Hrvatska apartmani

Izrada internet stranica WEB Marketing - Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS